SIA
B-TECH JNTU KAKINADA ELECTRICALS AND ELECTRONICS